Velkommen!

DATOER FOR 2017:

10-11 Juni for Kalvøya Cup 2017 – 5er fotball (født 2007 og yngre)
17-18 juni for Kalvøya Cup 2017 – 7er fotball (født 2005 og 2006).

Påmeldingsfrist er 1.juni for 5-er årsklassene og 5.juni for 7-er årsklassene.

Laglister skal leveres inn direkte til premieutdelingen, som vil være søndag.


Kommentarer